RÓB DOBRO – edukacja globalna w szkole podstawowej

konferencja on-line

15–18 czerwca 2020

zaprasza

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

 

Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 

Dziękujemy za udział w konferencji!

Zarejestrowani uczestnicy, którzy weszli na konferencyjną stronę przed 30 czerwca, otrzymują certyfikat udziału w konferencji.
Będziemy też wdzięczni za wypełnienie ankiety ewaluacyjnej oraz dzielenie się wrażeniami na stronie wydarzenia na Facebooku

dzień 1
Ruszaj w świat

Edukacja globalna dla najmłodszych czyli o kieszeniach pełnych skarbów

Marta Karbowiak

Marta Karbowiak

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Marta Karbowiak – trenerka edukacji globalnej i koordynatorka ogólnopolskich projektów edukacyjnych poświęconych tej tematyce. Szczególnie zainteresowana kulturą i naturą Ameryki Południowej, zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem miast i urbanistyką jako narzędziem kształtowania zmian społecznych. Zaangażowana w działania na rzecz zwierząt, przede wszytskim bezdomnych.

Pobierz prezentację

‘Everything eventually connects’ – edukacja globalna w edukacji dla zrównoważonego rozwoju

Magdalena Noszczyk

Magdalena Noszczyk

ekspertka niezależna

Magdalena Noszczyk - autorka wielu scenariuszy zajęciowych, szkoleń oraz publikacji nt. odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju, a także książki pt. "Uziemieni". Niegdyś wieloletnia instruktorka ZHP i koordynatorka wielu krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych. Współrealizatorka projektów rozwojowych i szkoleniowych w kilkunastu krajach Afryki Subsaharyjskiej. Odznaczona w 2017 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Obecnie pracuje w WWF Polska koordynując działania edukacyjne organizacji.

Pobierz prezentację

Edukacja globalna w nauczaniu wczesnoszkolnym. Wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego nauczycieli

Gosia Świderek

Gosia Świderek

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Gosia Świderek - etnolożka i antropolożka, współzałożycieka i prezeska zarządu Źródeł. Edukatorka, trenerka, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu edukacji ekologicznej i edukacji globalnej oraz kilkuset scenariuszy zajęć i innych materiałów edukacyjnych. Autorka i koordynatorka wielu ogólnopolskich projektów edukacyjnych, współtwórczyni Szkoły Trenerów Edukacji Ekologicznej oraz Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej. Prcuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kieruje Ośrodkiem Edukacji i Kultury Ekologicznej w Łodzi.

Pobierz prezentację

Nieobecny świat. Edukacja globalna w podręcznikach dla pierwszego etapu edukacyjnego – raport

Anna Chomczyńska-Czepiel i Kamil Czepiel

Anna Chomczyńska-Czepiel

Kamil Czepiel

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Ania Chomczyńska-Czepiel - absolwentka Ochrony Środowiska UJ, Szkoły Trenerów MERITUM, Szkoły Terenerów Edukacji Ekologicznej, Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Akademii Wychowawców Bullernyn i kilku innych. Ze Źródłami związana od 2012 roku, od kilu lat w zarządzie stowarzyszenia. Na co dzień prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży, szkoli nauczycieli, tworzy materiały edukacyjne itp. W pracy najważniejszy jest dla niej szacunek oraz empatia do ludzi i przyrody.

Kamil Czepiel – absolwent Ochrony Środowiska i wieloletni Trener Edukacji Przyrodniczej, Ekologicznej i Globalnej. W Źródłach pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, i opracowuje materiały edukacyjne. Specjalizuje się w edukacji terenowej. Certyfikowany Instruktor Bushcraftu i Survivalu, Trener Etyki Outdoorowej opartej na zasadach Leave No Trace oraz Zielarz-Fitoterapeuta. Prywatnie „bosochodzący” amator entomologii i botaniki stosowanej.

Pobierz prezentację

Polska Edukacja Globalna

Klaudia Khan

Klaudia Khan

Uniwersytet w Göteborgu, Szwecja

Klaudia Khan jest absolwentką Uniwersytetu w Göteborgu gdzie studiowała Edukację dla Zrównoważonego Rozwoju. Edukacja globalna w Polsce była tematem jej pracy magisterskiej. Poza tym jest też pisarką publikującą głównie w języku angielskim, matką trójki dzieci trzeciej kultury (Third Culture Kids) i nomadką pomieszkującą głównie w Polsce, Wielkiej Brytanii i Pakistanie.

Pobierz prezentację

dzień 2
Mapa tematów

Jak rozmawiać o migracjach i uchodźstwie z młodzieżą?

Julia Godorowska

Julia Godorowska

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Julia Godorowska - ukończyła Międzywydziałową Ochronę Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, koordynuje projekty ekologiczne i globalne dla szkół w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autorka scenariuszy zajęć z zakresu edukacji globalnej. Od początku 2016 r. w ramach projektu "Rozmawiajmy o uchodźcach" wspiera nauczycieli/ki w poruszaniu tematu współczesnych migracji i uchodźstwa na zajęciach przedmiotowych oraz w podejmowaniu rozmów o wartościach i postawach, które są bliskie młodym ludziom. 

Pobierz prezentację

Przepis na lepszy świat, czyli edukujemy rówieśników o żywności

Anna Dańkowska

Anna Dańkowska

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Anna Dańkowska - edukatorka, koordynatorka projektów oraz badaczka. Ukończyła inżynierię środowiska oraz kulturoznawstwo. Edukuje młodzież i dorosłych w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju, globalnej i transformatywnej, jest autorką materiałów edukacyjnych. Koordynuje projekty ekologiczne w Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Prowadziła badania dotyczące społecznych aspektów zrównoważonego rozwoju w Meksyku, Berlinie oraz Warszawie, obecnie na temat ogrodnictwa miejskiego.

Pobierz prezentację

Fairtrade w edukacji globalnej

Paulina Dziedzic

Paulina Dziedzic

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska

Paulina Dziedzic - angażowała się i angażuje w działania woluntarystyczne (tłumaczenie tekstów z angielskiego na polski dla różnych organizacji, wsparcie dla łódzkiego oddziału Centrum Praw Kobiet, prowadzenie zajęć o tematyce sprawiedliwego handlu w szkołach podstawowych na terenie Wrocławia). Od stycznia 2017 roku pracuje w Koalicja Sprawiedliwego Handlu – Fairtrade Polska. W 2019 roku ukończyła kurs stowarzyszenia Źródła Szkołę Trenerów Edukacji Globalnej dla Najmłodszych.

Pobierz prezentację

Edukacja ekonomiczna w edukacji globalnej

Marcin Wojtalik

Marcin Wojtalik

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Marcin Wojtalik - współtwórca i członek zarządu Instytutu Globalnej Odpowiedzialności (IGO). Szkoleniowiec, autor, współtwórca kilkudziesięciu publikacji dotyczących współpracy rozwojowej i edukacji globalnej. Był członkiem zarządu Grupy Zagranica, pracował w Polskiej Akcji Humanitarnej, działał też jako wolontariusz m.in. w Amnesty International. W latach 2012-2015 r. był członkiem Rady Programowej Współpracy Rozwojowej przy ministrze spraw zagranicznych, jako przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Pobierz prezentację

Tydzień Edukacji Globalnej

Elżbieta Kielak

Elżbieta Kielak

Grupa Zagranica

Elżbieta Kielak – psycholożka międzykulturowa, trenerka, autorka materiałów edukacyjnych. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń, tworzeniem publikacji oraz koordynacją projektów z zakresu edukacji globalnej, antydyskryminacyjnej oraz wrażliwości na różnorodność. Pracuje z różnymi grupami docelowymi, w tym z młodzieżą, nauczycielami i nauczycielkami oraz studentami i studentkami. W Grupie Zagranica odpowiedzialna za działania grupy roboczej ds. edukacji globalnej.

Pobierz prezentację

dzień 3
Wewnętrzny drogowskaz

Dialog i myślenie krytyczne w edukacji globalnej, czyli o tym jak filozofować o świecie

Marta Gontarska

Marta Gontarska

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA)

Marta Gontarska jest edukatorką, rzeczniczką i trenerką. W Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) prowadzi projekt europejski „Razem rozwijamy kompetencje: europejskie sieci obywatelsko-uniwersyteckie na rzecz globalnej edukacji w zakresie migracji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju we współzależnym świecie (InterCap)”. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń z edukacji globalnej. W pracy trenerskiej wykorzystuje głównie dwie metody pracy oparte na dialogu: dociekania filozoficzne oraz otwarte przestrzenie dla dialogu i dociekań.

Pobierz prezentację

„Chcieć to móc” – edukacja globalna w praktyce nauczycielki

Agnieszka Sala

Agnieszka Sala

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori we Wrocławiu, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości

Agnieszka Sala jest nauczycielką od pięciu lat pracującą w nurcie filozofii Montessori, którego jedną z podwalin jest rozumienie zależności między elementami świat i budowanie poczucia odpowiedzialności za jego losy. Absolwentka m.in. Szkół Trenerów Edukacji Globalnej i Przyrodniczej, kursu edukacji opartej na doświadczeniu, treningu skutecznej komunikacji T. Gordona. Uczestniczka szkolenia dla przyszłych przewodników sudeckich. Od czasu do czasu pisze bloga: tojeszczenietu.wordpress.com.

Pobierz prezentację

Samoewaluacja nauczycielki(-ela). Case study: karty autorefleksji

Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska

Fundacja Go’n’Act

Magdalena Szymańska - prezeska zarządu Fundacji Go’n’Act. Ambasadorka praw dziecka; edukatorka dla pokoju (specjalizująca się w edukacji globalnej, wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej); pasjonatka i aktywistka w temacie działań na rzecz ochrony dzieci. Ma prawie dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w sektorach pozarządowym i publicznym, w tym głównie na rzecz dzieci i młodzieży. Inicjatorka licznych projektów, pomysłodawczyni kampanii edukacyjnych, autorka publikacji w wymienionych tematach. Prywatnie mama dwóch nastolatek, podróżniczka i wielbicielka dobrych reportaży.

Pobierz prezentację

Teatrzyk Kamishibai w edukacji globalnej

Kamil Czepiel

Kamil Czepiel

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Kamil Czepiel – absolwent Ochrony Środowiska i wieloletni Trener Edukacji Przyrodniczej, Ekologicznej i Globalnej. W Źródłach pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, i opracowuje materiały edukacyjne. Specjalizuje się w edukacji terenowej. Certyfikowany Instruktor Bushcraftu i Survivalu, Trener Etyki Outdoorowej opartej na zasadach Leave No Trace oraz Zielarz-Fitoterapeuta. Prywatnie „bosochodzący” amator entomologii i botaniki stosowanej.

Pobierz prezentację

Kalendarz społeczników zasłużonych dla praw dziecka jako inspiracja w działaniach z zakresu edukacji globalnej

Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska

Fundacja Go’n’Act

Magdalena Szymańska - prezeska zarządu Fundacji Go’n’Act. Ambasadorka praw dziecka; edukatorka dla pokoju (specjalizująca się w edukacji globalnej, wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej); pasjonatka i aktywistka w temacie działań na rzecz ochrony dzieci. Ma prawie dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w sektorach pozarządowym i publicznym, w tym głównie na rzecz dzieci i młodzieży. Inicjatorka licznych projektów, pomysłodawczyni kampanii edukacyjnych, autorka publikacji w wymienionych tematach. Prywatnie mama dwóch nastolatek, podróżniczka i wielbicielka dobrych reportaży.

Pobierz prezentację

dzień 4
Wsparcie na szlaku

W świat z klasą

Marta Kałużyńska

Marta Kałużyńska

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Marta Kałużyńska - z wykształcenia ochroniarka środowiska, od lat związana z warszawskim sektorem pozarządowym, pracowała przy projektach z zakresu edukacji ekologicznej i globalnej oraz współpracy rozwojowej; w CEO zaangażowana w projekt "W świat z klasą", wzmacniający nauczycieli i nauczycielki w uczeniu o współczesnym świecie oraz funkcjonujących w nim i dotykających każdego z nas współzależnościach i wyzwaniach globalnych. Autorka materiałów i narzędzi edukacyjnych, aktywna trenerka.

Pobierz prezentację

Rób dobro razem z PAH

Kalina Kabat

Kalina Kabat

Polska Akcja Humanitarna

Kalina Kabat  - koordynatorka projektów edukacyjnych PAH. Z wykształcenia inżynierka chemii, którą pochłonęła edukacja globalna i PAH, które całkowicie zmieniły jej życie. Żywiołowa optymistka zafascynowana globalnymi współzależnościami, wpływem języka na kształtowanie rzeczywistości ( miłośniczka języka włączającego) i etycznymi aspektami pomocy humanitarnej. Głodna poznawania nowych ludzi, miejsc i smaków.

IV Edukacyjne SPA - Summer PAH Academy 2020, zgłoszenia --> klik

Pobierz prezentację

Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju

Dorota Szewczyk

Dorota Szewczyk

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

Dorota Szewczyk – germanistka, trener, coach, nauczycielka, dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Trenerka edukacji globalnej, koordynatorka projektów, współpracuje m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Fairtrade Polska. Asertywna, kiedy trzeba, ale również gotowa do spojrzenia na świat z perspektywy drugiego człowieka. Zwolenniczka coachingu w rozwiązywaniu problemów i podejściu opartym na aktywnym poszukiwaniu rozwiązań.

Pobierz prezentację

Edukacja globalna w Muzeum Narodowym w Szczecinie, czyli jak dzięki sztuce mówić dzieciom o ważnych problemach!

Dorota Baumgarten-Szczyrska i Dorota Obalek-Bylak

Dorota Baumgarten-Szczyrska

Dorota Obalek-Bylak

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Dorota Baumgarten-Szczyrska – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, uczestniczka i organizatorka licznych szkoleń i warsztatów z zakresu pedagogiki, dydaktyki, edukacji regionalnej i literatury; kustosz w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie; realizuje zajęcia dydaktyczne z zakresu: etnografii, historii, geografii, edukacji globalnej; autorka i współautorka licznych projektów edukacyjnych m.in.: Akademia Malucha i Juniora, Wspólna podróż dzieci Europy. Spotkanie z Innym, Mediations Biennale.

Dorota Obalek-Bylak – filolożka słowiańska, managerka kultury, kuratorka, członkini zarządu Fundacji Artykuł 25. Od 2012 pracuje w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zajmuje się również organizacją i promocją wydarzeń o charakterze edukacyjnym w MNS. Współorganizowała 2 edycje ogólnopolskiego festiwalu teatralnego Kontrapunkt i Mały Kontrapunkt (dla dzieci). Od pięciu lat koordynuje projekt „Spotkanie z Innym” promujący szacunek i solidarność względem innych kultur.

Pobierz prezentację

Lokalnie, a jednak globalnie – edukacja globalna w bibliotece na przykładzie działań zrealizowanych w Bibliotece Miejskiej w Łodzi

Monika Barriga

Monika Barriga

Biblioteka Miejska w Łodzi

Monika Barriga - historyczka sztuki, bibliotekarka, animatorka, Trenerka Edukacji Globalnej dla Najmłodszych. Od 2016 roku pracuje w Bibliotece Miejskiej w Łodzi: Biblioteka pod Babą Jagą, Filia 78 Dla Dzieci, a obecnie jako kierownik Biblioteki Otwartej. Przeprowadziła liczne zajęcia z zakresu promocji czytelnictwa, warsztaty plastyczne, zajęcia z edukacji globalnej i ekologicznej.

Pobierz prezentację